JAR-FCL 3 sveikatos pažymėjimas

Stojantieji į orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo specialybes privalo pasitikrinti sveikatą ir gauti atitinkamai I ar III klasės JAR-FCL 3 sveikatos pažymėjimą. Stojantys į šias specialybes sveikatą gali tikrintis tik Aviacijos medicinos centre.

Aviacijos medicinos centro adresas:

Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė
Antakalnio g. 124, Vilnius
4 kabinetas
Tel. (8 5) 274 38 42

Daugiau informacijos apie Aviacinę mediciną galite rasti Civilinės Aviacijos Administracijos tinklalapyje.