Profesinio tinkamumo testas

Kandidatai, norintys studijuoti orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo studijų programas, privalo turėti šioms profesijoms būdingų charakterio savybių ir gebėjimų. Tai yra vertinama profesinio ir psichologinio tinkamumo testu, sudarytu remiantis Jungtinių aviacijos administracijų (JAA) valdybos „Aviatorių medicininiai reikalavimai“ (JAR – FCL Flight Crew Medical Requirements) ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos (EUROCONTROL) „Pradinės skrydžių vadovų atrankos gairės“  rekomendacijomis.

Testo tikslas – nustatyti tinkamiausius kandidatus studijuoti orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo studijų programose.

Testas vyksta trimis etapais:

  1. Pirmuoju etapu kandidatai atlieka testus „pieštukas–popierius“ būdu grupėje, esant laiko limitui. Pateiktais testais tikrinami operaciniai, profesijai reikalingi gabumai.
  2. Antruoju etapu kandidatai atlieka tris individualius testus.
  3. Trečiuoju etapu kandidatai dalyvauja trijuose individualiuose pokalbiuose su kiekvienu iš tyrimo komisijos narių. Šių pokalbių metu vertinamos individualios asmenybės charakteristikos, elgesys bei motyvacija.

Testo išvados: kandidatas laikomas netinkamu tyrimų ir (ar) pokalbių metu nustačius menkus profesijai reikalingus gabumus, emocinės ir socialinės adaptacijos, intelekto stoką. Visais kitais atvejais kandidatas laikomas tinkamu.

Daugiau informacijos apie šį testą galite rasti čia.