Fizinio pajėgumo testas

Fizinio pajėgumo testo atskirų rungčių rezultatai įvertinami balais, sumuojami, ir įvertinamas bendrojo fizinio pajėgumo lygis:

28–30 balų  – išlaikyta – puikus pasirengimas (10);
25–27 balai – išlaikyta – labai geras pasirengimas (9);
22–24 balai – išlaikyta – geras pasirengimas (8);
19–21 balas – išlaikyta – pakankamas pasirengimas (7);
15–18 balų  – išlaikyta – patenkinamas pasirengimas (6);
11–14 balų  – išlaikyta – silpnas pasirengimas (5);
10 ir mažiau balų – neišlaikyta – nepatenkinamas pasirengimas (4).

Daugiau informacijos apie šį testą galite rasti čia.