Naujienos

Šių metų kovo 7 dieną 18:00 Antano Gustaičio aviacijos instituto AV-25 auditorijoje vyks seniūnų rinkiminė-ataskaitinė konferencija. Jos metu bus pristatyta ataskaita už nuveiktus darbus per šiuos metus ir prisistatys kandidatai į VGTU SA AGAI pirmininkus. Po pristatymų vyks naujojo pirmininko rinkimai, todėl visų akademinių grupių seniūnai nepamirškit, kad Jūsų arba Jus atstovaujančio studento dalyvavimas yra […]

2016m.lapkričio 10 d. (ketvirtadienį) 18 val., AV-I 25 auditorijoje, vyks Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Studentų atstovybės (SA) Antano Gustaičio aviacijos institute (AGAI) seniūnų konferencija. Konferencijos metu bus tvirtinamos veiklos ir finansinė ataskaitos bei renkamas VGTU SA prezidentas. Dokumentus į prezidento postą pateikė du kandidatai. Vienas iš jų – antro kurso Finansų inžinerijos studentas Silvestras Mečkovskis, savo fakulteto atstovybėje […]

Gerbiami studentai, spalio 27 d. 14:00 val. kviečiame Jus atvykti į AV-I rūmų 25 aud., kur vyks susitikimas su universiteto studijų prorektoriumi prof. dr. Romualdu Kliuku ir Skrydžių praktikų bazės direktoriumi Kęstučiu Šilkaičiu. Susitikimo metu bus aptarta pasikeitusi studentų rotacijos tvarka, kalbama apie skrydžių praktikas. Grupės seniūnų dalyvavimas būtinas!

VGTU Studentų atstovybės naujienos